Ginta

Saturīgi un precīzi izstrādāts projekts, konkrētu uzdevumu izpildes plāns, kas veicina drošāku mērķa sasniegšanu.

Advertisements