Sīkāk par projektu

Mērķis

Dzimtas mājvietu ekociemats “Gaismas Dārzi” projekta mērķis ir izveidot vienu pilnvērtīgu dzimtas mājvietu ciemu ar vairāk nekā 30 mājvietām (katru 1,1 – 1,2ha lielumā) un ar savu infrastruktūru, kurā ietilptu skoliņa, kultūras nams un citi objekti.

Apakšmērķis ir atgriezties pie bioloģiskās jeb dabiskās sistēmas un laika gaitā iegūt neatkarību no pašlaik valdošās tehnokrātiskās jeb mākslīgās sistēmas. Lai katrs ciemata iedzīvotājs ar laiku spētu apgādāt sevi ar visiem sev un savai ģimenei vajadzīgajiem resursiem, saimniekojot ar ekoloģiskām metodēm, arvien vairāk izprotot dabas jeb Dieva programmu – kā kurš augs un dzīvnieks spēj palīdzēt cilvēkam. Vēl viens apakšmērķis ir radīt skaistāku apkārtni, pilnveidot dzīves vidi, nodoties jaunradei, izveidot mīlošas ģimenes un radīt laimīgus un veiksmīgus bērnus.

Dzimtas mājvietu ciemata “Gaismas Dārzi” vīzija ir izveidot ilgtspējīgu un pašpietiekamu ekokopienu, kurā cilvēki dzīvotu harmonijā ar Māti Zemi, strādājot pie savas apziņas paplašināšanas un garīgās attīstības. Ciemata prioritāte ir dzīvo māju – dzimtas dārzu radīšana.

Mērķauditorija

Kam domāts šis projekts?
Ciemats tiks radīts, apvienojoties domubiedriem, kas būs pieņēmuši lēmumu sākt veidot savu dzimtas mājvietu un būs parādījuši sava lēmuma nopietnību. Dzimtas mājvietu ciemata „Gaismas Dārzi” potenciālie iemītnieki ir cilvēki, kam tuvas garīgas un ekoloģiskas dzīves vērtības un dzīvesveids. Ja arī tev ir tuvas Vladimira Megrē grāmatās paustās idejas, zaļais dzīvesveids un garīgā pilnveidošanās, esi aicināts pievienoties!
Advertisements