Projekts

Mērķis

Dzimtas mājvietu ekociemats “Gaismas Dārzi” projekta mērķis ir izveidot vienu pilnvērtīgu dzimtas mājvietu ciemu ar vairāk nekā 30 mājvietām (katru 1,1 – 1,2ha lielumā) un ar savu infrastruktūru, kurā ietilptu skoliņa, kultūras nams un citi objekti.

Apakšmērķis ir atgriezties pie bioloģiskās jeb dabiskās sistēmas un laika gaitā iegūt neatkarību no pašlaik valdošās tehnokrātiskās jeb mākslīgās sistēmas. Lai katrs ciemata iedzīvotājs ar laiku spētu apgādāt sevi ar visiem sev un savai ģimenei vajadzīgajiem resursiem, saimniekojot ar ekoloģiskām metodēm, arvien vairāk izprotot dabas jeb Dieva programmu – kā kurš augs un dzīvnieks spēj palīdzēt cilvēkam. Vēl viens apakšmērķis ir radīt skaistāku apkārtni, pilnveidot dzīves vidi, nodoties jaunradei, izveidot mīlošas ģimenes un radīt laimīgus un veiksmīgus bērnus.

Advertisements